Barcelona

Architekturę jako kształtowanie przestrzeni można rozpatrywać w kategoriach sztuki. A zatem może ona poruszać zagadnienia obecne w innych dziedzinach. Jest sztuką gdy mówi o miłości, bólu, tęsknocie czy spotkaniu. Architektura jest sztuką gdy zaskakuje, wzrusza i porusza.

Architektura jest sztuką. Postrzegana w ten sposób wymyka się poza funkcjonalne i technologiczne kryteria. Kwestia funkcji budynków, która przecież jest tymczasowa i najbardziej zmienna w długim „życiu” budynków, jest dla mnie drugorzędna. Forma i piękno są natomiast kluczowe w tworzeniu obrazu miasta.